תקנון ומדיניות פרטיות

 • כללי

ברוכים הבאים לאתר https://imiflowers.co.il/ (להלן: “האתר“) אשר בבעלות פרחי אימי (להלן: “מפעילת האתר”) בכתובת קניון הכיכר, העצמאות  63 – פתח תקווה. האתר הינו פלטפורמה למכירת זרי פרחים סידורי פרחים ומוצרים נלווים.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור תהיה כפופה לתקנון המעודכן. בכל שאלה ניתן לפנות למפעילת האתר במייל [email protected] או באמצעות פניה באתר.

השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר והגלישה ו/או רכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. גלישה באתר מהווה את אישור “המשתמש” ו/או “הלקוח” ו/או “הרוכש  כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה בהקשר זה כנגד מפעילת האתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמוצרים השונים אותם מציעה מפעילת האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

מפעילת האתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את מפעילת האתר ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.

   • רכישה באתר

  בעצם ביצוע הרכישה באתר הינך מצהיר ומתחייב כי מלאו לך 18 שנים וברשותך כרטיס אשראי בתוקף. 

  המשלוחים מבוצעים באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות“).

  נכון ל 20 בנובמבר 2023 ניתן להזמין משלוחים ל פתח תקוה,  גבעת שמואל,  קרית אונו, גני תקווה וסביון.

  למתן שירות באיזורים אחרים ניתן לברר בטלפון או על ידי שליחת אימייל.

  יובהר כי על אף האמור לעיל מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

  אספקת המוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

  סיום הרכישה בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת ההזמנה.

  מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

  מובהר כי השירות המוצע באתר אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות התקנון.

  הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר מקוון הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת האתר.

    • המוצרים

   בתקנון זה הביטוי “מוצרים” פירושו כל מוצר הנמכר באתר – לרבות פרחים מכל הסוגים והגדלים.

   שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות ותמונות אשר יוצגו באתר (להלן:  “רשימת המוצרים“).

   מפעילת האתר אינה מחויבת, בכל דרך שהיא לקיום מגוון כלשהו של מוצרים. מפעילת האתר רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מרשימת המוצרים.

   אופן הצגת המוצרים יקבע על ידי מפעילת האתר מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את מפעילת האתר בשום צורה.

   מחירי המוצרים באתר כוללים את רכיב מס ערך מוסף (מע”מ) ומפעילת האתר שומרת על זכותה לשנותם מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה. המחיר הקובע עבור הלקוח הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה בפועל.

   מפעילת האתר שומרת על זכותה הבלעדית להציע לקהל לקוחותיה מבצעים וקופונים. המבצעים והקופונים יהיו תקפים אך ורק בהתאם לתאריכים ולתנאים המצויים באתר.

   ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

     • דמי משלוח

    החברה גובה דמי משלוח עבור משלוח המוצרים.

    יצוין כי מדיניות זו של החברה עשויה להשתנות בהתאם להחלטתה ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל עת, וכי על אחריותו של הלקוח לוודא כי מדיניות משלוחים זו עודנה תקפה בעת ביצוע רכישה באתר.

      • אספקה

     המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר בכפוף לאמור בתקנון זה. מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי ומפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

     ההזמנה תסופק בתאריך ובטווח השעות המבוקשים בתנאי שהתשלום  אושר על ידי חברת האשראי ו/או התקבל תשלום בפועל באמצעי אחר.

     עם זאת ובכפוף לעומסים ומצבים שונים המשפיעים על המשק בכללותו יתכנו חריגות מזמני האספקה לעיל והדבר לא יהווה עילה לכל טענה באשר היא כנגד החברה.

     מפעילת האתר תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם נמצאים במלאי ובין אם לאו. ללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה וזאת בכפוף לזיכוי הלקוח על החלק היחסי מההזמנה שלא סופק.

     • מדיניות ביטולים והחזרות

     רוכש אשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את הצעתו למפעילת האתר או ממועד יצירת הקשר הטלפוני איתה. במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה, בתנאי שיהיו בשעות פעילות הפעילות של פרחי אימי (ימים א'-ה' 9:30-20:00 יום ו' וערבי חג 7:00-14:00) ובתנאי שניתן אישור על ביטול ההזמנה.

     ביטול העסקה או החלפת המוצר יתאפשרו רק בהחזרת החשבונית המקורית.

     לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות  לפני מועד האספקה המתוכנן. הביטול ו/או השינוי יעשה באמצעות יצירת קשר ישיר עם פרחי אימי בדוא”ל (בכפוף לאישור קבלת הדוא”ל)  ו/או טלפונית.

     מפעילת האתר תהא רשאית לבטל אספקת הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה ובכפוף לתיאום מועד חדש או החזר התשלום עבור ההזמנה.

     יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.

       • דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט

      החברה מעוניינת לשלוח ללקוחותיה מדי פעם מידע שיווקי ופרסומי בדואר אלקטרוני. הדבר יעשה רק לאחר בקשה שלך להצטרף לרשימת התפוצה. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

       

        • אחריות

       מפעילת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא“) שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.

       האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.       הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למפעילת האתר ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

       מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

       מפעילת האתר לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.

       מפעילת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה לרבות פגמים במוצרים, בשירותים, אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

         • קניין רוחני

        האתר עצמו וכל הדפים המצויים בו הם רכושה של מפעילת האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

         

        מפעילת האתר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

        האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מאת החברה.

          • הליכים משפטיים

         תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר על ידי מפעילת האתר הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

         כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

         המשתמש מסכים לשפות ולפצות את מפעילת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

           • אישור תנאי השימוש

          המשתמש מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת עמוד המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לחברה בקשר איתם.

          צוות "פרחי אימי" מאחל לכם קניה מהנה ונעימה!